Vår webshop tillhandahålls av Skin Concept AB som även administrerar den. På så vis garanterar vi att produkterna kommer till dig direkt från fabrik utan fördyrande mellanhänder.

Har du frågor om produkterna, hudvård m.m. kontakta oss direkt.
Har du frågor om leveranser, betalningar och liknande, kontakta Skin Concept AB. Telefon 08-54578744 eller kundservice@skinconcept.se